profilbilde

Så hyggelig du vil bli bedre kjent med meg.

Om du ikke kjenner meg fra før, så heter jeg Sonia Mongia, 36 år, småbarnsmor, og driver em-brace.no

Min bakgrunn

Jeg ble utdannet vernepleier i 2008. Ved siden av jobb tok jeg videre studie på master i sosialfag samt veiledning. Jeg har også videreutdannet meg innen traumebasertomsorg.

De 15 siste årene har jeg jobbet tett på mennesker. Spesielt foreldre, barn og ungdommer i vanskelige livssituasjoner knyttet opp mot barnevernet. Både i institusjon, men også som veileder hjemme hos familier, hvor jeg iverksetter og gjennomfører ulike tiltak.

Jeg har siden 2012 jobbet som selvstendig næringsdrivende, hvor jeg tar oppdrag og veileder familier gjennom barnevernet.

Hvorfor

Menneskeligheten har alltid forundret meg. Jeg har gjennom livet tilegnet meg kunnskap og verktøy som har formet meg til den jeg er i dag. Dette kommer gjennom skolering, kurser og ulike jobbrelasjoner. Men ikke minst gjennom min livserfaring og kontinuerlig jobbing med meg selv.

Jeg har hele tiden vært i utvikling og vært bevisst på å styrke meg selv i møte med andre mennesker. En av mine gode egenskaper har alltid vært at jeg knytter en god og trygg relasjon til de jeg jobber med. Jeg syns det viktig å ta meg tid til å bli kjent med dem, for å bedre forstå dem og deres livssituasjon.

Når jeg viser min sårbarhet, men også min styrke sammen med dem, får vi til store endringer i livet gjennom den gode relasjonen. 

For å få til den gode, positive endringen i livet, bør man styrke seg selv til å tåle å stå i motbakker. Man må kunne motta kritikk og tilegne seg nok kunnskap og verktøy til å hjelpe de som trenger det.

Ønske om å hjelpe andre

Alt dette og mye mer er det jeg har lært meg i løpet av alle disse årene. Jeg utvikler meg fortsatt innen dette og ønsker hjelpe deg og dere med det samme.

Fordelen med å jobbe med mennesker i hjemmene deres, er at det gir meg større mulighet til å møte andre mennesker på deres premisser, som igjen gir et bedre grunnlag for god endring og en bedre hverdag. På denne måten bidrar jeg til at flere familier som trenger hjelp, får hjelp.

Derfor vil jeg ta min visjon litt lengre ved å lage online-kurs som ALLE kan benytte seg av. Enten du opplever du strever eller du bare har et ønske om å styrke deg selv og barnet ditt til en bitte litt bedre hverdag.

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Kanskje har du allerede alle svarene selv. Kanskje trenger du bare en påminnelse på hvor god DU er som person, og hva du selv kan bidra med for å skape en positiv endring i livet ditt.

Jeg brenner for å hjelpe andre mennesker og vil med dette prøve og støtte deg på denne reisen.

Jeg tilbyr ulike online-kurs hvor du vil få muligheten til å bli bedre kjent med deg selv og barnet ditt. Du vil oppdage egne ressurser, og hvordan du på best mulig måte kan dra nytte av disse.

Jeg har troen på at ved å starte på bunnen av med deg selv, vil du klare å oppnå et bedre resultat av mestring og endring. Dette vil igjen stryke deg bedre i relasjonen og utfordringene du møter med barnet ditt. For utfordringer vil komme, om vi vil det eller ikke.
Jeg har mye fokus på hvorfor det er så viktig med følelser, hvor følelsene våre sitter i kroppen og hvordan de påvirke oss i hverdagen.
Jeg ønsker å bidra til at du blir mer bevist på det du føler og det barnet ditt føler.
Du vil få muligheten til å ta i bruk nyttige verktøy for å styrke din egen relasjon med barnet ditt.

Målet mitt er å hjelpe deg til å skape hverdagslykke med deg selv og sammen med barnet ditt, med fokus på å styrke din selvfølelse og selvtillit.

Mine online-kurs tilbyr ulike type hjelp, støtte og veiledning. Finn det kurset som passer best for deg under ONLINE-KURS

Min oppfordring til slutt

Det å være forelder er en jobb. En koselig og ærverdig jobb, men også en utfordrende jobb. Ta deg selv på alvor og jobb med deg selv. Gjør du dette vil du med tiden bli mer styrket og få det bedre med deg selv og sammen med barnet ditt, og ikke minst få mer tro på deg selv. Men du trenger ikke å gå veien alene, jeg vil gå den sammen med deg.