Barn trenger rettferdige konsekvenser som de forstår🧡

På nyåret har flere av oss fokus på en ny start og kanskje håper vi på et bedre år enn det som var.

Derfor passer det å fortsette hvor jeg avslutte i forrige innlegg om å sette grenser og gi barn en rettferdig konsekvens som de kan forstå og lære noe av.

Tidligere har jeg snakket om at vi i noen tilfeller burde vært flinkere til å si mer JA og ikke hele tiden NEI til barna våre. 

Også her er det en hårfin balanse på når det er riktig å si nei og ikke. 

La oss se litt mer på hva jeg mener med dette og hvordan dette kan la seg gjennomføre i hverdagen. 

En ting vet vi sikkert og det er at alle barn trenger rammer. 

For å skape gode og trygge rammer er det din jobb som forelder og være lederen i temaet og si nei når det trengs. 

Spesielt små barn er helt avhengige av det, fordi de trenger å veiledes på når det er farlig å gå ut i veien for eksempel.

Tenåringene derimot trenger veiledning på når det er smart å være hjemme alene og at noen ganger må du være den kjipe å si nei til dette. 

Tror de fleste kan kjenne seg igjen i dette😅

Alt dette vet du kanskje, men hvordan er det når du er mer sliten, spesielt nå etter juleferien når det har skjedd så mye? 

Hvilken vei heller du da? Eller klarer du å være like konsekvent da? 

Jeg kjenner meg selv så godt at jeg vet at mitt svakeste punkt er når jeg er sliten og ikke har fått sovet nok. 

Så for meg er søvn ekstra viktig for at jeg skal klare å ha en fin hverdag med mine nærmeste.

Er jeg for sliten, går det utover min mulighet til å klare å si nei hvor det er viktig jeg kanskje sier nei. 

Andre kan kanskje kjenne seg igjen i at de sier mer nei fordi de ikke skal ta for mye plass. 

En plass i mellom her, er nok det beste i lengden… 

Hva skjer så dersom du sier for mye nei? 

Jo, da vil barna bli passive og lite selvstendige, eller de hører ikke etter når du snakker til dem fordi du bruker for mye makt. 

Men det er faktisk like skadelig om du sier for lite nei. 

Da kan du ende opp med å få ensomme barn som ikke får den veiledning de trenger i livet og de styrer mer eller mindre alt selv, som heller ikke er godt og trygt for dem. 

Når du bruker ordet nei i barneoppdragelsen skal du vite at barn trenger å få en begrunnelse på hvorfor de får et nei. 

Et svar som «fordi det er bare sånn» eller «fordi den voksne bestemmer» er ikke noen god begrunnelse for nei. 

Vær i dialog med barnet ditt og hjelp dem til å forstå hva som skjer og hvorfor det skjer. 

På denne måten lærer du også banet ditt til å bruket ordet nei riktig selv om det ikke alltid får en positiv vinning i starten. 

Barn liker ofte ikke å bli irettesatt. Spesielt ikke av sine nærmeste. 

Fortelle gjerne barnet at du forstår det ble dumt, men at slik var det nødt å være. ( forklare gjerne hvorfor). 

Då møter du de der de er på følelsene, men allikevel ikke tolerere oppførselen. 

Da er det viktig at du tåler sutring og diskusjoner som kommer. 

Din viktigste jobb er å tåle det og stå i det. 

Det gjør deg til en tydelig og trygg voksen. 

Det er du som må avslutte reaksjonen til barnet ditt for at dere kan gå videre.

Et annet foreldretriks er å prøve å tenke om det er en annen måte du kan si nei uten å bruke selve ordet nei. 

Eks» hadde det vært lurer om vi gjorde dette først også kan vi se film etterpå»? 

Eller som jeg pleier å si, «det er mye bedre om vi dusjer nå så kan vi se film etterpå»

Dersom dette ikke fungere, går du videre og er mer tydelig med bruken av nei ordet uten for høy stemme og endring i kroppsspråket. 

Det finnes uttakstilfeller hvor du må bruke fysisk makt for å si nei. 

Rett og slett for å stoppe dem for å springe ut i veien for eksempel. 

Dette er den sterkeste måten å si nei på.

Mange foreldre har store utfordringer med å si nei til sine barn. 

Det var derfor jeg tenkte det var så viktig jeg tok dette nå i starten på et nytt år. 

Mange ser på et nytt år som et nytt år med nye muligheter. 

Kanskje er du en av de som også kjenner på at det er vanskelig å si nei til barna dine?

Du ønsker ikke å være for streng og heller ikke bli uvenner med barna sine.

Du som foreldre er stadig i veksling mellom å lytte til hjerte og lytte til hjernen på når du skal si nei. 

Jo, eldre barnet blir, jo mer grenser trenger de. 

Når de er små trenger de at du viser dem kjærlighet og trygghet, og jo eldre de blir jo mer koble du hjernen på og du må si nei mye oftere. 

Dette er også en måte å vise kjærlighet og trygghet på, alt kommer an på hvilken måte du viser dette på.

Men husk hjerte må være med deg hele tiden i bestemmelser❤

Så la oss sammen fortsette å ta gode valg og fortsette dette nye året med å ta noen enkle små grep som til tider kan være svært krevende, men likevel vil du kjenne på at du og barna dine vil få det bare bitte litt bedre i hverdagen💪🏽🧡

Med dette ønsker jeg dere en fin fin dag!

Håper sola stråler hos oss DEG også💛

Legg igjen en kommentar